พบ 168 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

Re: ประชุมทำแผนพัสดุปี 62 ครั้งที่ 1

แบบฟอร์มใบลงนามกรรมการครุภัณฑ์
โดย ict010
เมื่อ 02 เม.ย. 2018, 15:36
 
บอร์ด: แผนการจัดซื้อจัดหาวัสดุ
หัวข้อ: ประชุมทำแผนพัสดุปี 62 ครั้งที่ 1
ตอบกลับ: 1
แสดง: 714

ประชุมทำแผนพัสดุปี 62 ครั้งที่ 1

เอกสารประกอบการประชุม
ซักซ้อมความเข้าใจการทำแผนพัสดุปี62
วันที่ 2 เมษายน 2561
นำเสนอโดย นพ.วารินทร์ พฤกษิกานนท์ ค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 02 เม.ย. 2018, 13:35
 
บอร์ด: แผนการจัดซื้อจัดหาวัสดุ
หัวข้อ: ประชุมทำแผนพัสดุปี 62 ครั้งที่ 1
ตอบกลับ: 1
แสดง: 714

ปรับแผนการลงทุน ปี 2561

สำนักบริหารยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
เผยแพร่การอนุมัติปรับแผนการลงทุน ปีงบประมาณ 2561
รายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 02 เม.ย. 2018, 13:18
 
บอร์ด: แผนการจัดซื้อจัดหาวัสดุ
หัวข้อ: ปรับแผนการลงทุน ปี 2561
ตอบกลับ: 1
แสดง: 847

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เอสารตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้
โดย ict010
เมื่อ 27 มี.ค. 2018, 14:10
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ตอบกลับ: 0
แสดง: 474

ผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน

ฝ่ายบริหารทั่วไป ขอเผยแพร่
ผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน
ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
รายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 09 มี.ค. 2018, 09:24
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: ผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน
ตอบกลับ: 0
แสดง: 800

คำสั่งแต่งตั้ง คกก จัดทำแผนยุทธศาสตร์ รพ.

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยแจ้งคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
รายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 07 มี.ค. 2018, 10:20
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: คำสั่งแต่งตั้ง คกก จัดทำแผนยุทธศาสตร์ รพ.
ตอบกลับ: 0
แสดง: 534

คำสั่งแต่งตั้ง คกก รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยแจ้งคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ศูนย์สันติวิธี
รายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 07 มี.ค. 2018, 09:32
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: คำสั่งแต่งตั้ง คกก รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 465

ผลการวิเคราะห์แผน ป.ป.ช. ปี 2561

ผลการวิเคราะห์แผน ITA ปี 2561
คณะกรรมการ ITA โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
เผยแพร่การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค
จากแผนการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ประจำปี 2561(ไตรมาส1-3) ดังเอกสารแนบค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 12 ก.พ. 2018, 15:08
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ผลการวิเคราะห์แผน ป.ป.ช. ปี 2561
ตอบกลับ: 3
แสดง: 2128

Re: คู่มือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA 2561

เอกสารข้อกำหนดการตรวจประเมินหลักฐาน/เอกสารตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ดาวโหลดเอกสารแนบได้ ที่นี่ ค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 08 ก.พ. 2018, 16:00
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: คู่มือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA 2561
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1291

อนุมัติแผน cup ปี 61

แผนปฏิบัติการเครือข่ายอำเภอศรีสำโรงได้การอนุมัติแล้ว
และสามารถดำเนินงานตามแผน cup ปี 61 ได้เลยค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 01 ก.พ. 2018, 11:03
 
บอร์ด: แผนการจัดซื้อจัดหาวัสดุ
หัวข้อ: อนุมัติแผน cup ปี 61
ตอบกลับ: 0
แสดง: 522

Re: ตรวจราชการ รอบ 1 ปี 2561

Slide ประกอบการประชุมเตรียมตรวจราชการ
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ
นำเสนอโดย นพ.นำชัย ค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 21 ธ.ค. 2017, 11:20
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ตรวจราชการ รอบ 1 ปี 2561
ตอบกลับ: 3
แสดง: 2164

EBOOK Service Plan 60-64

สำนักบริหารยุทธศาสตร์ขอเผยแพร่
หนังสือการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan 2560-2564
จัดทำโดย กองบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อเป็นการวางแผนการพัฒนาระบบบริการในภาพระยะยาว ครอบคลุมทุกด้าน
สามารถดาวโหลดได้ที่เอกสารแนบด้านล่างค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 12 ธ.ค. 2017, 11:00
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: EBOOK Service Plan 60-64
ตอบกลับ: 0
แสดง: 540

Re: ตัวชี้วัด กสธ.2561

แบบฟอร์มส่งข้อมูล ตรวจราชกการ ครั้งที่ 1 ปี 2561
วันที่ 24 -26 มกราคม 2561 ค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 08 ธ.ค. 2017, 12:04
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ตรวจราชการ รอบ 1 ปี 2561
ตอบกลับ: 3
แสดง: 2164

Re: ตัวชี้วัด กสธ.2561

สรุปตัวชี้วัดตรวจราชการปี 2561
สามารถดาวโหลด Template เพิ่มเติมได้ที่นี่
โดย ict010
เมื่อ 27 พ.ย. 2017, 15:09
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ตรวจราชการ รอบ 1 ปี 2561
ตอบกลับ: 3
แสดง: 2164
ย้อนกลับต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

cron