พบ 255 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

Quality Tools : L E A N Management

Quality Tools & Quality Concepts : 1. N E W S 2. L E A N Management 3. S I P O C Model 4. Quality Dimension (มิติคุณภาพ) เป็นหลักการและเครื่องมือคุณภาพที่ท่านสามารถนำมาปรับใช้ในระบบงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานให้มีผลลัพธ์ในงานที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า เกิดความพึงพอ...
โดย ph1006
เมื่อ 17 มิ.ย. 2019, 23:25
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: Quality Tools : L E A N Management
ตอบกลับ: 0
แสดง: 502

RDU NEWS ปีที่ 3 ฉบับที่ 6

RDU NEWS @ Srisangworn ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2562
จัดทำโดยคณะทำงานประชาสัมพัธ์ RDU Hospital และกลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ศรีสังวรสุโขทัย
โดย ph1006
เมื่อ 31 พ.ค. 2019, 20:25
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: RDU NEWS ปีที่ 3 ฉบับที่ 6
ตอบกลับ: 0
แสดง: 290

RDU NEWS @Srisangworn

RDU NEWS @ Srisangworn ปีที่ 3 ฉบับที่ 3, 4 และ 5 ประจำเดือน มี.ค. 62, เม.ย. 62 และ พ.ค.62
จัดทำโดยคณะทำงานประชาสัมพัธ์ RDU Hospital และกลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ศรีสังวรสุโขทัย
โดย ph1006
เมื่อ 10 พ.ค. 2019, 14:24
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: RDU NEWS @Srisangworn
ตอบกลับ: 0
แสดง: 345

Re: RDU NEWS ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 และ 2

เนื้อหาจุลสาร RDU NEWS @ Srisangworn
โดย ph1006
เมื่อ 27 ก.พ. 2019, 19:34
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: RDU NEWS ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 และ 2
ตอบกลับ: 1
แสดง: 579

RDU NEWS ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 และ 2

RDU NEWS @ Srisangworn ฉบับ เดือน ม.ค.62 และ ก.พ. 62
โดยคณะทำงานประชาสัมพันธ์ RDU รพ.ศรีสังวรสุโขทัย
โดย ph1006
เมื่อ 27 ก.พ. 2019, 19:29
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: RDU NEWS ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 และ 2
ตอบกลับ: 1
แสดง: 579

Re: ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานมหกรรมคุณภาพ รพ. ปี62

สำหรับการส่งผลงานวิชาการ กรุณาเขียนส่งผลงานตามรูปแบบในไฟล์ตัวอย่าง Concept paper ของผลงาน CQI, R2R, นวัตกรรม (โดย Poster ที่จะจัดเตรียมผลงานวิชาการ มีขนาด 80 x 120 ซม.
โดย ph1006
เมื่อ 22 ก.พ. 2019, 22:35
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานมหกรรมคุณภาพ รพ. ปี62
ตอบกลับ: 1
แสดง: 747

ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานมหกรรมคุณภาพ รพ. ปี62

ขอเรียนเชิญหน่วยงานร่วมส่งผลงานในงานมหกรรมคุณภาพ รพ. ประจำปี 2562 ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์เทียมสอาด ชั้น 4 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย โดยผลงานที่ร่วมส่งได้จะมี 2 ประเภทผลงาน คือ 1.ผลงานวิชาการประเภท CQI, R2R, นวัตกรรม โดยนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (สามารถจัดตกแต่งโปสเตอร์บริเวณห...
โดย ph1006
เมื่อ 21 ก.พ. 2019, 16:37
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานมหกรรมคุณภาพ รพ. ปี62
ตอบกลับ: 1
แสดง: 747

บทความวิชาการในการจัดการระบบยา

บทความเรื่อง Extravasation และ Adverse Drug event
โดย ph1006
เมื่อ 09 ม.ค. 2019, 14:10
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: บทความวิชาการในการจัดการระบบยา
ตอบกลับ: 0
แสดง: 421

จุลสาร RDU NEWS @Srisangworn ฉบับที่ 9 ปีที่2 กันยายน 61

จุลสาร RDU NEWS @Srisangworn ฉบับที่ 9 ปีที่2 กันยายน 61
โดย นสภ.อนุพงศ์ เมฆฉาย นิสิตเภสัชศาสตร์ ปีที่6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร และ คณะทำงานประชาสัมพันธ์ RDU รพ.ศรีสังวรสุโขทัย
ฝากติดตามข่าวสารกันด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
โดย ph1006
เมื่อ 05 ก.ย. 2018, 14:46
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: จุลสาร RDU NEWS @Srisangworn ฉบับที่ 9 ปีที่2 กันยายน 61
ตอบกลับ: 0
แสดง: 836

Re: จุลสาร RDU NEWS @Srisangworn ฉบับที่ 7และ 8

ฉบับที่ 7 และ 8
โดย ph1006
เมื่อ 05 ก.ย. 2018, 14:00
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: จุลสาร RDU NEWS @Srisangworn ฉบับที่ 7และ 8
ตอบกลับ: 1
แสดง: 797

จุลสาร RDU NEWS @Srisangworn ฉบับที่ 7และ 8

กลุ่มงานเภสัชกรรม และคณะอนุกรรมการ RDU รพ.ศรีสังวรสุโขทัย ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในรูปแบบของจุลสาร RDU NEWS @Srisangworn ฉบับที่ 7 และ 8 เดือน กรกฎาคม และ สิงหาคม 2561 เพื่อให้เกิดการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาให้เกิดความสมเหตุผลมากขึ้นใน รพ. เพราะรพ.ของเราจะก้าวส...
โดย ph1006
เมื่อ 21 ก.ค. 2018, 12:15
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: จุลสาร RDU NEWS @Srisangworn ฉบับที่ 7และ 8
ตอบกลับ: 1
แสดง: 797

งานสัปดาห์เภสัชกรรม 61

เนื่องด้วยกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ได้จัดโครงการสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด ?ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผลยุค ๔.๐ ...ปรึกษาเภสัชกร? จึงขอเรียนเชิญบุคลากรหน่วยงานในโรงพยาบาล ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ...
โดย ph1006
เมื่อ 18 มิ.ย. 2018, 14:03
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: งานสัปดาห์เภสัชกรรม 61
ตอบกลับ: 0
แสดง: 684

Re: แนวทางรักษาผู้ป่วยที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

ภาคผนวก เอกสารสรุปการประชุมการปรับปรุงแนวทางดูแลรักษาผู้ป่วยที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า 2561 กระทรวงสาธารณสุข
โดย ph1006
เมื่อ 02 มิ.ย. 2018, 18:00
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: แนวทางรักษาผู้ป่วยที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า รพ.ศรีสังวรสุโขทัย
ตอบกลับ: 2
แสดง: 1349

Re: RDU NEWS @ Srisangworn

ไฟล์เนื้อหา จุลสาร RDU NEWS @ Srisangworn ฉบับที่ 4, 5 และ 6 เดือน เมษายน พฤษภาคม และ มิถุนายน 2561 ตามลำดับ ครับ
โดย ph1006
เมื่อ 02 มิ.ย. 2018, 17:36
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: RDU NEWS @ Srisangworn
ตอบกลับ: 1
แสดง: 776

RDU NEWS @ Srisangworn

กลุ่มงานเภสัชกรรม และคณะอนุกรรมการ RDU รพ.ศรีสังวรสุโขทัย ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในรูปแบบของจุลสาร RDU NEWS @Srisangworn ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน 2561 และฉบับที่ 4 และ 5 ย้อนหลังเดือน เมษายน และพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาให้เกิด...
โดย ph1006
เมื่อ 02 มิ.ย. 2018, 17:34
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: RDU NEWS @ Srisangworn
ตอบกลับ: 1
แสดง: 776
ย้อนกลับต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

cron