พบ 255 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

Re: แนวทางรักษาผู้ป่วยที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 2561
โดย ph1006
เมื่อ 05 พ.ค. 2018, 16:07
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: แนวทางรักษาผู้ป่วยที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า รพ.ศรีสังวรสุโขทัย
ตอบกลับ: 2
แสดง: 1349

แนวทางรักษาผู้ป่วยที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

แนวทางดูแลรักษาผู้ป่วยที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า รพ.ศรีสังวรสุโขทัย (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2/ 2561) เพื่อทบทวนแนวทางปฏิบัติ ให้เกิดมาตรฐานในการดูแลและรักษาผู้ป่วยที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า โดยไฟล์เอกสารจะประกอบด้วย หน้าปก สารบัญ และไฟล์แนวทาง โดยเอกสารอ้างอิงข้อมูล จากแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่สัมผัสโรคพิษ...
โดย ph1006
เมื่อ 05 พ.ค. 2018, 16:02
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: แนวทางรักษาผู้ป่วยที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า รพ.ศรีสังวรสุโขทัย
ตอบกลับ: 2
แสดง: 1349

Re: จุลสาร RDU NEWS @Srisangworn

จุลสาร RDU NEWS @Srisangworn ฉบับที่ 1 ถึง 3
โดย ph1006
เมื่อ 04 มี.ค. 2018, 12:22
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: จุลสาร RDU NEWS @Srisangworn
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1424

จุลสาร RDU NEWS @Srisangworn

กลุ่มงานเภสัชกรรม และคณะอนุกรรมการ RDU รพ.ศรีสังวรสุโขทัย ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในรูปแบบของจุลสาร RDU NEWS @Srisangworn ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2561 และฉบับที่ 1 และ 2 ย้อนหลังเดือน มกราคม และกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาให้เกิ...
โดย ph1006
เมื่อ 04 มี.ค. 2018, 12:20
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: จุลสาร RDU NEWS @Srisangworn
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1424

เชิญส่งผลงานมหกรรมคุณภาพ รพ.

เชิญชวนบุคลากรแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมงานและร่วมส่งผลงานในงานมหกรรมคุณภาพ รพ. ภายใต้แนวคิด คุณภาพ คุณธรรม คุณค่า...สู่ศรัทธาประชาชน โดย งานจะจัดขึ้นในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ เทียมสอาด ชั้น4 อาคาร50ปี ศรีสีงวร โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ทั้งประเภท วิจัย R2R CQI นวัตกรรมและ...
โดย ph1006
เมื่อ 15 ธ.ค. 2017, 12:19
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: เชิญส่งผลงานมหกรรมคุณภาพ รพ.
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1241

Re: RDU NEWS @Srisangworn...to be continue

RDU NEWS
โดย ph1006
เมื่อ 25 ส.ค. 2017, 09:43
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: RDU NEWS @Srisangworn...to be continue
ตอบกลับ: 3
แสดง: 2330

Re: RDU NEWS @Srisangworn...to be continue

RDU NEWS
โดย ph1006
เมื่อ 25 ส.ค. 2017, 09:41
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: RDU NEWS @Srisangworn...to be continue
ตอบกลับ: 3
แสดง: 2330

Re: RDU NEWS @Srisangworn...to be continue

RDU NEWS @srisangworn Hospital
โดย ph1006
เมื่อ 25 ส.ค. 2017, 09:39
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: RDU NEWS @Srisangworn...to be continue
ตอบกลับ: 3
แสดง: 2330

RDU NEWS @Srisangworn...to be continue

RDU NEWS @ Srisangworn Hospital จุลสาร RDU NEWS ที่จะรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับเกร็ดความรู้ที่จะมาช่วยให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพื่อให้โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยของเรามุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Hospital)
โดย ph1006
เมื่อ 25 ส.ค. 2017, 09:37
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: RDU NEWS @Srisangworn...to be continue
ตอบกลับ: 3
แสดง: 2330

บัญชีรายการยาปี60

บัญชีรายการยาปี 60
โดย ph1006
เมื่อ 21 ก.ค. 2017, 15:51
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: บัญชีรายการยาปี60
ตอบกลับ: 0
แสดง: 483

เชิญเข้าร่วมอบรมความรู้ Med.Error และ การแพ้ยา (ADR)

เรียนเชิญบุคลากรในโรงพยาบาลและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมความรู้เรื่องความคลาดเคลื่อนทางยาและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ในัวนที่ 30 มีนาคม 2560 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ เทียมสอาด ชั้น 4 อาคาร 50 ปีศรีสังวร โดยในงานท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาต่างๆมากมาย ได้แก่ ...
โดย ph1006
เมื่อ 24 มี.ค. 2017, 12:25
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: เชิญเข้าร่วมอบรมความรู้ Med.Error และ การแพ้ยา (ADR)
ตอบกลับ: 0
แสดง: 695

เทคนิคการนำเสนอผลงาน

เทคนิคการเตรียมตัวนำเสนอผลงาน และเทคนิคการใช้ ppt.
โดย ph1006
เมื่อ 13 มี.ค. 2017, 13:08
 
บอร์ด: ข่าวสารและกิจกรรม
หัวข้อ: เทคนิคการนำเสนอผลงาน
ตอบกลับ: 0
แสดง: 396

เปิดตัว RDU NEWS @Srisangworn

ขอประชาสัมพันธ์จุลสารข่าว RDU NEWS @Srisangworn โดยจะเป็นจุลสารรายเดือน ซึ่งฉบับปฐมฤกษ์ ประจำเดือนมีนาคม 2560 นั้น จะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับคำว่า RDU นั้นคืออะไร แล้วเราจะได้อะไรบ้างจากการมุ่สู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Hospital) ซึ่งทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้...
โดย ph1006
เมื่อ 12 มี.ค. 2017, 22:07
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: เปิดตัว RDU NEWS @Srisangworn
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1184

Re: งานมหกรรมคุณภาพ รพ. ปี 60

Oral presentation
โดย ph1006
เมื่อ 25 ก.พ. 2017, 16:57
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: งานมหกรรมคุณภาพ รพ. ปี 60
ตอบกลับ: 3
แสดง: 2780
ย้อนกลับต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

cron