พบ 255 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

Re: งานมหกรรมคุณภาพ รพ. ปี 60

กำหนดการนำเสนอผลงานคุณภาพในงานมหกรรมคุณภาพ
โดย ph1006
เมื่อ 25 ก.พ. 2017, 16:56
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: งานมหกรรมคุณภาพ รพ. ปี 60
ตอบกลับ: 3
แสดง: 2779

Re: กำหนดการนำเสนอผลงานคุณภาพ

Oral presentation
โดย ph1006
เมื่อ 25 ก.พ. 2017, 16:50
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: กำหนดการนำเสนอผลงานคุณภาพ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 853

กำหนดการนำเสนอผลงานคุณภาพ

เรียนเชิญบุคลากรในโรงพยาบาลแต่ละหน่วยงาน ร่วมงานมหกรรมคุณภาพ รพ. ปี 60 ภายใต้แนวคิด "Quality Together" ในวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. ทั้ง 2 วัน โดยในงานจะมีการนำเสนอผลงานคุณภาพจากหน่วยงานต่างๆมากมาย จากในโรงพยาบาลและจากตัวแทนโรงพยาบาลชุมชนโซนเหนือจังหวัด...
โดย ph1006
เมื่อ 25 ก.พ. 2017, 16:48
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: กำหนดการนำเสนอผลงานคุณภาพ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 853

Re: ประกาศผลการคัดเลือกผลงานคุณภาพในงานมหกรรมคุณภาพ ปี60

ผลงานประเภทโปสเตอร์จาก รพ.ชุมชนโซนเหนือ จ.สุโขทัย
โดย ph1006
เมื่อ 15 ก.พ. 2017, 20:11
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: ประกาศผลการคัดเลือกผลงานคุณภาพในงานมหกรรมคุณภาพ ปี60
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1287

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานคุณภาพในงานมหกรรมคุณภาพ ปี60

ตามที่หน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย และจากรพ.ชุมชนโซนเหนือจังหวัดสุโขทัย ได้ส่งผลงานเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ รพ. และเครือข่ายโรงพยาบาลโซนเหนือ บัดนี ทางคณะกรรมการดำเนินงานได้คัดเลือกผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประเภท oral presentation จากภายในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย และจากตัวแทนรพ.ชุมชนโซน...
โดย ph1006
เมื่อ 15 ก.พ. 2017, 20:08
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: ประกาศผลการคัดเลือกผลงานคุณภาพในงานมหกรรมคุณภาพ ปี60
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1287

Re: งานมหกรรมคุณภาพ รพ. ปี 60

ประเภทและรูปแบบของผลงานที่จะส่งเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมคุณภาพ รพ. ได้แก่ 1.ผลงาน CQI/วิจัย/ R2R 2.ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ โดยทุกหน่วยงานคุณภาพทั้ง 51 หน่วยงานสามารถส่งบทคัดย่อผลงานมาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยทางทีมงานจะคัดเลือกเพื่อนำเสนอทางวาจา (Oral presentat...
โดย ph1006
เมื่อ 16 ม.ค. 2017, 18:18
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: งานมหกรรมคุณภาพ รพ. ปี 60
ตอบกลับ: 3
แสดง: 2779

งานมหกรรมคุณภาพ รพ. ปี 60

เชิญบุคลากรทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ รพ. ศรีสังวรสุโขทัย และโรงพยาบาลเครือข่ายโซนเหนือ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องานว่า Quality together...ไปด้วยกัน ไปได้ไกล ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ เทียมสอาด ชั้น4 อาคาร 50ปี ศรีสังวร
โดย ph1006
เมื่อ 16 ม.ค. 2017, 18:15
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: งานมหกรรมคุณภาพ รพ. ปี 60
ตอบกลับ: 3
แสดง: 2779

Re: งานปีใหม่รพ. 2560...The White Party

กำหนดการงานปีใหม่ รพ. ในชื่องาน "The White Party...ดนตรีพราะราชนิพนธ์ในสวน"
โดย ph1006
เมื่อ 04 ม.ค. 2017, 16:26
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: งานปีใหม่รพ. 2560...The White Party
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1156

งานปีใหม่รพ. 2560...The White Party

งานปีใหม่รพ. 2560 ในชื่องานว่า The White Party....ดนตรีในสวน พบกันได้ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 นี้ เวลา 16.00-20.00น.
โดย ph1006
เมื่อ 31 ธ.ค. 2016, 13:35
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: งานปีใหม่รพ. 2560...The White Party
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1156

เชิญประชุมคณธอนุกรรมการพัฒนาระบบยาและMSN

เรียนเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบยาและ MSN ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ ? ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเวชกรรมฟื้นฟู
โดย ph1006
เมื่อ 26 ธ.ค. 2016, 08:57
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: เชิญประชุมคณธอนุกรรมการพัฒนาระบบยาและMSN
ตอบกลับ: 0
แสดง: 600

Re: โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

P-L-E-A-S-E กุญแจ 6 ประการ เพื่อมุ่งสู่การเป็น RDU Hospital
โดย ph1006
เมื่อ 06 ธ.ค. 2016, 11:56
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ตอบกลับ: 4
แสดง: 1888

Re: โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

Rational Drug Use (RDU) Hospital : โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล
โดย ph1006
เมื่อ 06 ธ.ค. 2016, 11:53
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ตอบกลับ: 4
แสดง: 1888

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระบบยา

กลุ่มงานเภสัชกรรมขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ โครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องความคลาดเคลื่อนทางยาและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแก่บุคลากรในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ เทียมสอาด ชั้น 4 อาคาร 50 ปี ศรีสังวร (ตาม...
โดย ph1006
เมื่อ 06 ส.ค. 2016, 11:30
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระบบยา
ตอบกลับ: 0
แสดง: 766

เชิญร่วมงานงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2559

เนื่องด้วยกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ได้จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๘ ? ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้แนวคิด ?ดูแลผู้สูงวัย ใช้ยาปลอดภัย และเป็นสุข? โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นถึงบทบาทของวิชาชีพเภสัชกรรม ทั้งในด้านการส่งเสริมใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม การเผยแพร...
โดย ph1006
เมื่อ 05 ส.ค. 2016, 05:25
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: เชิญร่วมงานงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2559
ตอบกลับ: 0
แสดง: 3169

การป้องกันการเกิด Extravasation และ Phlebitis

การป้องกันการบริหารยา
โดย ph1006
เมื่อ 29 ก.ค. 2016, 13:57
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: การป้องกันการเกิด Extravasation และ Phlebitis
ตอบกลับ: 0
แสดง: 1136
ย้อนกลับต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

cron