พบ 168 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

ตรวจราชการ รอบ 1 ปี 2561

สำนักบริหารยุทธศาสตร์เผยแพร่
1.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ 2561
2.คำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล
หากมีข้อสงสัยสามารถปรึกษาสำนักบริหารยุทธศาสตร์ โทร.225 ค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 24 พ.ย. 2017, 14:08
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ตรวจราชการ รอบ 1 ปี 2561
ตอบกลับ: 3
แสดง: 2083

อนุมัติแผนการลงทุน 2561

ตามที่ รพ.ศรีสังวรสุโขทัยได้สำรวจความต้องการ
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างจากหน่วยงานภายใน รพ.
บัดนี้ คกก.กลั่นกรองแผนการลงทุนฯ
ขอแจ้งการอนุมัติแผนฯ ดังรายการตามเอกสารแนบ
โดย ict010
เมื่อ 27 ต.ค. 2017, 13:46
 
บอร์ด: แผนการจัดซื้อจัดหาวัสดุ
หัวข้อ: อนุมัติแผนการลงทุน 2561
ตอบกลับ: 2
แสดง: 1022

Planfin ปี 2561

คณะกรรมการ CFO โรงพยาบาล
ขอความร่วมมือหน่วยงานส่งแผน Planfin ปี 2561
ภายในวันที่ 11 กันยายน 2560
สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบัญชี โทร.178
รายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 05 ก.ย. 2017, 17:10
 
บอร์ด: แผนการจัดซื้อจัดหาวัสดุ
หัวข้อ: Planfin ปี 2561
ตอบกลับ: 0
แสดง: 381

เอกสาร SWOT แผนฯ รพ

เอกสารประกอบการประชุม SWOT แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 31 ส.ค. 2017, 13:37
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: เอกสาร SWOT แผนฯ รพ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1051

ตรวจสุขภาพ ปี 2560

แจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยทราบ
ท่านสามารถติดตามรายละเอียดการตรวจสุขภาพ
และขั้นตอนการตรวจสุขภาพได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างค่ะ

รายละเอียด
ขั้นตอน
โดย ict010
เมื่อ 14 ก.ค. 2017, 17:12
 
บอร์ด: สุขภาพ
หัวข้อ: ตรวจสุขภาพ ปี 2560
ตอบกลับ: 4
แสดง: 3467

Re: เอกสารยกระดับโรงพยาบาล ปี 2560

เอกสารประกอบการประชุมยกระดับ รพ. ณ วันที่ 24 เมษายน 2560 ค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 24 เม.ย. 2017, 16:17
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: เอกสารยกระดับโรงพยาบาล ปี 2560_ปรับใหม่
ตอบกลับ: 2
แสดง: 1876

เอกสารยกระดับโรงพยาบาล ปี 2560_ปรับใหม่

เอกสารประกอบการยกระดับโรงพยาบาล ที่ได้ทำการส่งข้อมูล เมื่อ ธันวาคม 2559 ค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 18 เม.ย. 2017, 11:08
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: เอกสารยกระดับโรงพยาบาล ปี 2560_ปรับใหม่
ตอบกลับ: 2
แสดง: 1876

Re: ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพปี 60

คะแนนคำนวณงบคุณภาพ60งวด1
โดย ict010
เมื่อ 04 เม.ย. 2017, 14:10
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพปี 60
ตอบกลับ: 1
แสดง: 954

ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพปี 60

ตัวชี้วัด งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพตามผลงานบริการ ปี 2560 ของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 04 เม.ย. 2017, 11:36
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพปี 60
ตอบกลับ: 1
แสดง: 954

แผน CUP ศรีสำโรง ปี 2560

โครงการภายใต้แผนปฎิบัติราชการเครือข่ายอำเภอศรีสำโรง ประจำปี 2560 ที่ได้รับการอนุมัติแผนแล้วค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 29 มี.ค. 2017, 09:14
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: แผน CUP ศรีสำโรง ปี 2560
ตอบกลับ: 0
แสดง: 684

Re: PA ผู้ตรวจราชการ

รายละเอียด small success ของ PA ที่จะต้องตอบ
ผู้รับชอบดูในช่อง 3 เดือน และ 6 เดือน หรือถ้าทำมากกว่านี้ก็ใส่มาได้ค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 15 มี.ค. 2017, 13:59
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: PA ผู้ตรวจราชการ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1062

รายงานประจำปี 2558 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เรียน หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน/หัวหน้างาน/หอผู้ป่วยทุกท่าน เนื่องจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดทำรายงานประจำปี 2558 เพื่อสรุปและรวบรวมผลการดำเนินงานของคณะฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ในการนี้สำนักบริหารยุทธศาสตร์ขอเผยแพร่เอกสารในรูปแบบ eBook ประเภท PDF เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน และพัฒนาแนวทา...
โดย ict010
เมื่อ 14 มี.ค. 2017, 10:26
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: รายงานประจำปี 2558 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตอบกลับ: 0
แสดง: 875

รับการนิเทศงานฯ จากสสจ.สท.

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มีกำหนดการนิเทศงานฯ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ชี้แจงแนวทางรับการตรวจราชการ ในการนี้ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ ขอความร่วมมือดังนี้ 1.ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลผลงานตัวชี้วัด ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 (3 เดือน) โดยขอให้ใส่ข้อม...
โดย ict010
เมื่อ 13 ม.ค. 2017, 16:32
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: รับการนิเทศงานฯ จากสสจ.สท.
ตอบกลับ: 0
แสดง: 707

Re: แบบฟอร์มแผนงาน ปี 2560

8)
โดย ict010
เมื่อ 16 พ.ย. 2016, 15:10
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แบบฟอร์มแผนงาน ปี 2560
ตอบกลับ: 1
แสดง: 921

Re: PA&KPI กระทรวงสาธารณสุข ปี60(ปรับปรุง)

update ไฟล์แนบด้านบนใหม่ค่ะ เนื่องจากมีการปรับจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
ตอนนี้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขประกาศใช้เป็นทางการแล้วค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 14 พ.ย. 2016, 15:32
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: PA&KPI กระทรวงสาธารณสุข ปี60(ปรับปรุง)
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1339
ย้อนกลับต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

cron