พบ 168 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

PA&KPI กระทรวงสาธารณสุข ปี60(ปรับปรุง)

สำนักบริหารยุทธศาสตร์ขอเผยแพร่ 1.ข้อสั่งการท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2.สรุปคำรับรองปฏิบัติราชการ(PA) และตัวชี้วัด (KPI) กระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2560 3.คำอธิบายคำรับรองปฏิบัติราชการ(PA) และตัวชี้วัด (KPI) ปี 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ สำนักบริหารยุทธศาสต...
โดย ict010
เมื่อ 10 ต.ค. 2016, 16:36
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: PA&KPI กระทรวงสาธารณสุข ปี60(ปรับปรุง)
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1339

แบบฟอร์มแผนครุภัณฑ์ ปี 2560

เนื่องจาก สำนักบริหารยุทธศาสตร์ จะจัดทำแผนครุภัณฑ์ ปี 2560 ดังนี้ 1. ครุภัณฑ์การแพทย์ที่ให้บริการผู้ป่วย ราคาไม่เกิน 100,000 บาท 2. ครุภัณฑ์สนับสนุนบริการ ในการนี้ ขอให้หน่วยบริการจัดทำแผนตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ โดยขอให้ส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ที่ ict010 หรือ nepnaw@gmail.com ภา...
โดย ict010
เมื่อ 24 ส.ค. 2016, 17:42
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แบบฟอร์มแผนครุภัณฑ์ ปี 2560
ตอบกลับ: 0
แสดง: 509

แบบฟอร์มแผนงาน ปี 2560

แบบฟอร์มประกอบการเขียนแผนงาน/โครงการ ทั้งแผนปฏิบัติการ cup และแผนหน่วยงานโรงพยาบาลค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 18 ส.ค. 2016, 10:47
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แบบฟอร์มแผนงาน ปี 2560
ตอบกลับ: 1
แสดง: 921

Re: งานแพทย์แผนไทย

Service Profile แฟ้มประจำหน่วยคุณภาพงานการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2559
โดย ict010
เมื่อ 31 พ.ค. 2016, 16:18
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: งานแพทย์แผนไทย
ตอบกลับ: 11
แสดง: 17527

Re: งานแพทย์แผนไทย

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
โดย ict010
เมื่อ 31 พ.ค. 2016, 16:14
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: งานแพทย์แผนไทย
ตอบกลับ: 11
แสดง: 17527

Service Plan การลงทุน ปี 2561-2565

จากการประชุม Service plan การลงทุน ปี 2561-2565 ขอให้แต่ละ Service plan ส่งข้อมูล 2 เรื่อง ดังนี้
1. ตามเอกสารข้อ 3.ตัวอย่างแผนลงทุนระยะยาว
2. ตามเอกสารข้อ 5.ตารางลงข้อมูล
ขอให้ส่งเอกสารดังกล่าว วันที่ 22 เมษายน 2559 และ
เชิญประชุมวันที่ วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล
โดย ict010
เมื่อ 12 เม.ย. 2016, 11:45
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: Service Plan การลงทุน ปี 2561-2565
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1764

สไลด์การใช้เงิน PP และแบบฟอร์มโครงการ

เอกสารสไลด์ประกอบการประชุม กบห.2/59 เรื่องการใช้เงิน PP (สปสช) ปีงบ 2559
และตัวอย่างแบบฟอร์มรายละเอียดของโครงการ

**ขอความร่วมมือส่งโครงการภายใน วันที่ 11 มีนาคม 2559 //ขอบคุณค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 02 มี.ค. 2016, 15:03
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: สไลด์การใช้เงิน PP และแบบฟอร์มโครงการ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 816

ขอข้อมูลตัวชี้วัด 2559

แบบขอข้อมูลตัวชี้วัดระดับกระทรวงและระดับเขต 2
เพื่อประกอบการทำเอกสารรับการตรวจราชการ 1/2559
ขอข้อมูลเป็นไฟล์ภายใน วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559
ส่งได้ที่ ict010 หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สบย. โทร 225 ค่ะ //ขอบคุณค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 22 ม.ค. 2016, 10:52
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: ขอข้อมูลตัวชี้วัด 2559
ตอบกลับ: 0
แสดง: 642

ตัวชี้วัด กสธ ปีงบ 2559

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 ค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 02 ธ.ค. 2015, 09:51
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: ตัวชี้วัด กสธ ปีงบ 2559
ตอบกลับ: 0
แสดง: 906

Re: ใบเสนอความต้องการพัสดุ ออนไลน์

การคีย์ข้อมูลโปรดใช้โปรแกรม google chrome หรือ โปรแกรม firefox ถึงจะสามารถบันทึกและใช้งานได้อย่างเต็มที่ค่ะ
เมื่อบันทึกข้อมูลผ่านเว็บแล้วให้สั่งพิมพ์ใบเสนอความต้องการดำเนินการเสนอลงนามตามขั้นตอนเหมือนเดิมค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 16 ต.ค. 2015, 15:09
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: ใบเสนอความต้องการพัสดุ ออนไลน์
ตอบกลับ: 2
แสดง: 2037

ใบเสนอความต้องการพัสดุ ออนไลน์

สำนักบริหารยุทธศาสตร์ร่วมกับศูนย์ไอซีที ออกแบบและจัดทำใบเสนอความต้องการพัสดุออนไลน์ วัตถุประสงค์เพื่อจัดการข้อมูลความต้องการพัสดุอย่างเป็นระบบ โดยหน่วยงานสามารถเสนอความต้องการผ่านหน้าเว็บ รพ. หรือ ที่นี่ หากมีข้อสงสัย ปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ โทร. 225 ขั้นตอนการใช้โปรแกรม...
โดย ict010
เมื่อ 15 ต.ค. 2015, 14:11
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: ใบเสนอความต้องการพัสดุ ออนไลน์
ตอบกลับ: 2
แสดง: 2037

เชิญชวนร่วมพิจารณาแผนโครงการ ปี 59

ขอเชิญหัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน/งาน/หอผู้ป่วย หรือผู้รับผิดชอบแผนงานฯ ร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ที่จะจัดทำในปีงบประมาณ 2559 ประชุมคัดกรองแผนงานและค่าใช้จ่ายในการทำแผนฯ วันพฤหัสที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ ชั้น 3 อาคาร 50 ปีศรีสังวรค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 07 ต.ค. 2015, 13:51
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: เชิญชวนร่วมพิจารณาแผนโครงการ ปี 59
ตอบกลับ: 0
แสดง: 534

Re: แบบฟอร์มแผนปี 59+รายงานการประชุม

รายงานการประชุมค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 24 ส.ค. 2015, 11:21
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แบบฟอร์มแผนปี 59+รายงานการประชุม
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1186

แบบฟอร์มแผนปี 59+รายงานการประชุม

แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณปี 2559 ค่ะ
ส่งแผนกลับคืนภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 รูปแบบไฟล์และเอกสาร
ได้ที่สบย. ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ict010 หรือ nepnaw@gmail.com ค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 19 ส.ค. 2015, 16:35
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แบบฟอร์มแผนปี 59+รายงานการประชุม
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1186
ย้อนกลับต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง