หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ผลการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ

โพสต์โพสต์แล้ว: 08 ธ.ค. 2016, 17:17
โดย ict001
ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกบุตรสมาชิกที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เสร็จตามประกาศ ที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศแผ่นที่ 1
ประกาศแผ่นที่ 2