โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย • แสดงกระทู้ - แจ้งยกเลิกมาตรา ๘ ตรี พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ

Moderator Control Panel ]

แจ้งยกเลิกมาตรา ๘ ตรี พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ

สารพัดเรื่อง ที่เข้ากับหัวข้ออื่นไม่ได้ ส่งมาได้ที่หัวข้อนี้

แจ้งยกเลิกมาตรา ๘ ตรี พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ

โพสต์โดย ict006 เมื่อ 30 มิ.ย. 2011, 15:35

กรมบัญชีกลางแจ้งยกเลิกมาตรา ๘ ตรี พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 5)
พ.ศ.2548 โดยให้ใช้พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2554 แทน ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีการฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 8 ตรี แห่งพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
(ฉบับที่5) พ.ศ.2548 ได้บัญญัติหลักเกณฑ์การได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรในกรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสที่มีสิทธิ
ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรจากหน่วยงานอื่นแล้ว จะไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
เว้นแต่ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่ได้รับจากหน่วยงานอื่นนั้นต่ำกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ตามที่กำหนดไว้ ก็ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่นั้น แต่ปรากฏว่าหน่วยงานอื่นได้มี
การนำหลักเกณฑ์ในลักษณะทำนองเดียวกันไปกำหนดไว้ด้วย ทำให้ผู้มีสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรจากหน่วยงานใดได้สมควรยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
ภาพประจำตัวสมาชิก
ict006
 
โพสต์: 26
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 พ.ค. 2007, 14:28

ย้อนกลับไปยัง ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน