หน้า 1 จากทั้งหมด 1

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 2565

โพสต์โพสต์แล้ว: 31 มี.ค. 2022, 10:28
โดย ado017
- MOIT 7.1 บันทึก
- MOIT 7.2 หลักเกณฑ์
- MOIT 7.3 กรอบแนวทางฯ

Re: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 2565

โพสต์โพสต์แล้ว: 31 มี.ค. 2022, 10:29
โดย ado017
- MOIT 7.4 หนังสือแจ้งเวียน
- MOIT 7.5 รายงานการประชุม
- MOIT 7.6 แบบเผยแพร่ข้อมูล