หน้า 1 จากทั้งหมด 1

งานมหกรรมคุณภาพรพ.เครือข่ายโซนเหนือ ปี65: 3P Safety

โพสต์โพสต์แล้ว: 21 มิ.ย. 2022, 10:26
โดย ph1006
ศูนย์คุณภาพ และทีมผู้ประสานงานคุณภาพ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย
และเครือข่ายโรงพยาบาลโซนเหนือจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565
ภายใต้แนวคิด 3P-Safety (People Patient Personnel - Safety) โดยงานจะจัด 2 ช่วงเวลา คือ
ช่วงแรกในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. เชิญรับฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากรรับเชิญ รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ เทียมสอาด ชั้น 4 อาคาร 50 ปีศรีสังวร

และช่วงที่2 จะเลื่อนการจัดงานจากวันที่ 28 มิถุนายน 2565 โดยไปจัดงานในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 แทน สำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการคุณภาพ
โดยประเภทผลงานที่นำเสนอในรูปแบบทางวาจา ได้แก่ ผลงานวิจัย/R2R และ CQI และประเภทผลงานที่นำเสนอได้ทั้งทางโปสเตอร์ ได้แก่ ผลงาน CQI, นวัตกรรม
โดยท่านผู้สนใจสมัครเข้าร่วมส่งผลงานวิชาการคุณภาพ
สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และ concept paper ของแต่ละประเภทผลงาน
ตาม QR code ที่แนบมาให้ หรือ >>> คลิกที่นี่
และกรุณาส่งรายละเอียดข้อมูลมาที่เมล: fa.srisangworn@gmail.com
กำหนดสิ้นสุดการรับผลงาน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 นี้นะครับ