หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ระบบยาขอแจ้งปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงานด้านระบบยา

โพสต์โพสต์แล้ว: 08 เม.ย. 2023, 11:07
โดย ph1006
ในในามของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) โดยกลุ่มงานเภสัชกรรมและคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบยา ได้ปรับปรุงแนวทางมาตรฐานการสั่งใช้ยาในโรงพยาบาล แนวทางปฏิบัติ Medication reconciliation ผู้ป่วยใน (ตามเอกสารแนบ 1 และ 2) และแนวทางการส่งตรวจยีนแพ้ยา จึงขออนุญาตสื่อสารและประชาสัมพันธ์แนวทางดังกล่าว เพื่อการดำเนินการจัดการด้านยาให้เป็นแนวทางมาตรฐาน เกิดความเข้าใจ สื่อสารได้ตรงกันและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง