โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย • แสดงกระทู้ - ฐานข้อมูล

Moderator Control Panel ]

ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล

โพสต์โดย osm004 เมื่อ 31 ส.ค. 2022, 15:50

1. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ คลังสารสนเทศสถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
https://www.li.mahidol.ac.th/mahidol-e-theses
https://www.li.mahidol.ac.th
http://repository.li.mahidol.ac.th/dspace
คิดสุข ทุกข์จาง
ภาพประจำตัวสมาชิก
osm004
 
โพสต์: 397
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 ต.ค. 2009, 08:57

Re: ฐานข้อมูล

โพสต์โดย osm004 เมื่อ 31 ส.ค. 2022, 15:51

2. SJR : Scimago Journal & Country Rank – เครื่องมือตรวจสอบวารสารก่อนส่งตีพิมพ์ มีค่าเฉลี่ยของวารสารที่ได้รับความนิยมในแวดวงวิชาการ และ index อยู่ใน Scopus พร้อมบอกค่า h-Index เรียงจากสูงสุดไปต่ำสุด ตามสาขาวิชา

https://library.cm.mahidol.ac.th/librar ... 8u83M5mFCQ
คิดสุข ทุกข์จาง
ภาพประจำตัวสมาชิก
osm004
 
โพสต์: 397
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 ต.ค. 2009, 08:57

Re: ฐานข้อมูล

โพสต์โดย osm004 เมื่อ 31 ส.ค. 2022, 15:51

3. Chulalongkorn Journal online (CUJO)
https://www.car.chula.ac.th/uploads/CUJO_OAR.pdf
https://library.cm.mahidol.ac.th/librar ... nline-cujo

4. CORE – The world’s largest collection of open access research papers
https://core.ac.uk

5. EBSCO Open Dissertation
วิทยานิพนธ์ ป.โท-เอก แหล่งค้นหาและดาวน์โหลดข้อมูลวิทยานิพนธ์ Free กว่า 500,000 รายการ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 50 แห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา

https://library.cm.mahidol.ac.th/librar ... GZRHMvl9LE

6. Thammasat University Digital Collections
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บุคคลทั่วไปสมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด Full Text
http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/f ... 1573311303
คิดสุข ทุกข์จาง
ภาพประจำตัวสมาชิก
osm004
 
โพสต์: 397
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 ต.ค. 2009, 08:57

Re: ฐานข้อมูล

โพสต์โดย osm004 เมื่อ 31 ส.ค. 2022, 15:51

7. PubMed – แหล่งรวม Journal สายแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีงานให้คุณได้อ้างอิง

https://library.cm.mahidol.ac.th/librar ... /30-pubmed

8. DOAJ: Directory of Open Access Journals – เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ ประเภท Open Access ขนาดใหญ่ เข้าใช้งานฟรี มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ในรูปแบบ PDF ไฟล์ HTML รวมทั้ง MP3
https://library.cm.mahidol.ac.th/librar ... qmCowXdM8E

9. ThaiJo Thai Journal online – วารสารบทความวิชาการในประเทศไทยทุกสาขาวิชา
https://library.cm.mahidol.ac.th/librar ... ine-thaijo

10. BASE – academic search engine สืบค้นฐานข้อมูลของสถาบันการศึกษาทั่วโลก แบบ open access
https://www.base-search.net
คิดสุข ทุกข์จาง
ภาพประจำตัวสมาชิก
osm004
 
โพสต์: 397
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 ต.ค. 2009, 08:57

Re: ฐานข้อมูล

โพสต์โดย osm004 เมื่อ 31 ส.ค. 2022, 15:52

11. Thesis & Research รวมผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ
https://library.cm.mahidol.ac.th/librar ... WDb8t7TmDE

12. SSRN´s eLibrary provides 851,438 research papers from 432,157 researchers across 30 disciplines.

https://library.cm.mahidol.ac.th/librar ... Ru5v4EsuGk

13. Hindawi Publishing Corporation เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยวารสารประเภท Peer-reviewed และ Open Access ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการแพทย์ รวมทั้งสาขาวิชาสังคมศาสตร์
https://library.cm.mahidol.ac.th/librar ... orporation

14. Cambridge University Press
วารสารมหาวิทยาลัย Cambridge ให้บริการเข้าถึงแบบ Free Open Access ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม ได้ที่
https://library.cm.mahidol.ac.th/librar ... 0wx1Rv09n0

15. Open Access Theses and Dissertations: OATD
วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ในรูปแบบ open access
https://library.cm.mahidol.ac.th/librar ... 2UqRSj2ttE
คิดสุข ทุกข์จาง
ภาพประจำตัวสมาชิก
osm004
 
โพสต์: 397
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 ต.ค. 2009, 08:57

Re: ฐานข้อมูล

โพสต์โดย osm004 เมื่อ 31 ส.ค. 2022, 15:52

6. ProQuest Open Access Dissertations & Theses
วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ จำนวนมาก สามารถอ่านและดาวน์โหลดฟรี เข้าถึงง่าย

https://library.cm.mahidol.ac.th/librar ... ons-theses

17. Chulalongkorn Journal online (CUJO) เป็นหนึ่งในโครงการของ CU-Online Access Information ภายใต้นโยบายการดาเนินงานของสํานักงานวิทยทรัพยากร ที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อจะรวบรวมและเผยแพร่บทความวารสารที่ได้มีการตีพิมพ์ลงในวารสารที่จัดทําขึ้นโดยคณะ/วิทยาลัยสถาบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าทางวิชาการ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยแก่ประชาคมจุฬาฯ และบุคคลภายนอก โดยให้บริการเผยแพร่บทความวารสารที่สามารถเข้าถึงได้เป็น Open Access

https://library.cm.mahidol.ac.th/librar ... rpjRiilcrk

18. Google Scholar – ฐานข้อมูลในการทำวิจัย สามารถค้นหาได้แบบง่ายๆ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ วารสารวิชาการ เอกสารการประชุมสัมนา ร่างบทความจากมหาวิทยาลัยต่างๆ สิทธิบัตร รวมถึงมีวรรณกรรมทางวิชาการ

เป็นวิธีที่ง่ายๆ ในการค้นหางานเขียนทางวิชาการได้อย่างกว้างขวาง คุณสามารถค้นหาในสาขาวิชาและแหล่งข้อมูลต่างๆ มากมายได้จากจุดเดียว: บทความ peer-reviewed วิทยานิพนธ์ หนังสือ บทคัดย่อ และบทความจากสำนักพิมพ์ทางวิชาการ แวดวงวิชาชีพ ที่เก็บร่างบทความ มหาวิทยาลัย และองค์กรด้านการศึกษาอื่นๆ
https://scholar.google.com

19. ฐานข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของ Harvard University ให้บริการแบบ open-access สามารถค้นหาและดาวน์โหลดงานวิจัยได้ในรูปแบบของเอกสารฉบับเต็มสาขาต่างๆ เช่น Arts & Sciences | Medicine | Public Health | Business และ Law
https://dash.harvard.edu/community-list ... QaBF7aWUEc

20. Project MUSE – วารสารจากสำนักพิมพ์ชั้นนำทั่วโลก

https://library.cm.mahidol.ac.th/librar ... BjmYXJb_xk
คิดสุข ทุกข์จาง
ภาพประจำตัวสมาชิก
osm004
 
โพสต์: 397
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 ต.ค. 2009, 08:57

Re: ฐานข้อมูล

โพสต์โดย osm004 เมื่อ 31 ส.ค. 2022, 15:53

21. งานวิจัยจาก สกสว. (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ฟรี!!!

https://library.cm.mahidol.ac.th/librar ... BjmYXJb_xk

22. งานวิจัย สถาบันพระปกเกล้า
http://www.kpi.ac.th/knowledge/research

23. ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน
http://research.mol.go.th/2013
คิดสุข ทุกข์จาง
ภาพประจำตัวสมาชิก
osm004
 
โพสต์: 397
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 ต.ค. 2009, 08:57

Re: ฐานข้อมูล

โพสต์โดย osm004 เมื่อ 31 ส.ค. 2022, 15:54

24. DART-Europe E-theses Portal
Access to 1,167,467 open access research theses from 572 Universities in 29 European countries
https://library.cm.mahidol.ac.th/librar ... ses-portal

25. งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
http://www.krisdika.go.th/web/guest/res ... DycxoLqgPE
คิดสุข ทุกข์จาง
ภาพประจำตัวสมาชิก
osm004
 
โพสต์: 397
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 ต.ค. 2009, 08:57

Re: ฐานข้อมูล

โพสต์โดย osm004 เมื่อ 31 ส.ค. 2022, 15:55

————
©CMMU Library แหล่งรวมงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ข่าวสารการศึกษาในแวดวงวิชาการ, คอร์สออนไลน์ อัปเดตทุกวัน
คิดสุข ทุกข์จาง
ภาพประจำตัวสมาชิก
osm004
 
โพสต์: 397
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 ต.ค. 2009, 08:57


ย้อนกลับไปยัง คลังความรู้งานวิจัย

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron