หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ขอเชิญส่งผลงานประกวด R2R ดีเด่นปี 2563

โพสต์โพสต์แล้ว: 15 พ.ค. 2020, 16:38
โดย nur004
สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เชิญชวนส่งผลงาน R2R เข้าประกวด ผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2563
ส่งผลงานภายในวันที่่ 1 เมษายน-27 พฤษภาคม 63
ส่งผลงานผ่าน http://www.r2rthailand.org
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลไปที่ r2r.thai@gmail.com
หรือ facebook R2R Thailand Fanclub
ผลงาน 7 สาขา ดังนี้
1 งานบริการระดับปฐมภูมิ
2 งานบริการระดับทุติยภูมิ
3 งานบริการระดับตติยภูมิ
4 งานสนับสนุนบริการ
5 งานสนับสนุนบริหาร
6 นวัตกรรม
7 Meta R2R