หน้า 1 จากทั้งหมด 1

แผนยุทธศาสตร์ กสธ ปี 62

โพสต์โพสต์แล้ว: 22 ต.ค. 2018, 10:53
โดย ict010
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ณ 9 ตุลาคม 2561
สามารถดาวโหลดได้ที่ http://bps.moph.go.th/new_bps/
หัวข้อยุทธศาตร์ 20 ปี และ PA ค่ะ