โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย • แสดงกระทู้ - ศึกษาดูงาน ณ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก

Moderator Control Panel ]

ศึกษาดูงาน ณ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก

สารพัดเรื่อง ที่เข้ากับหัวข้ออื่นไม่ได้ ส่งมาได้ที่หัวข้อนี้

ศึกษาดูงาน ณ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก

โพสต์โดย ict011 เมื่อ 03 มี.ค. 2010, 14:35

ขอขอบคุณ....

ผอ.นพ.ละลิ่ว จิตต์การุญ, คุณหมอพลวรรธ์ วิทูรกลชิต และคณะเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก

ที่ให้ความอนุเคราะห์ คณะดูงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล (HOSxP)
ด้วยระบบ Paperless (ระบบการปฏิบัติงานแบบไร้เอกสาร) ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2553 เวลา 08:30 - 16:30 น.
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก


****
แนบไฟล์
DSC00072.JPG
DSC00072.JPG (138.97 KiB) เปิดดู 9799 ครั้ง
DSC00074.JPG
DSC00074.JPG (139.03 KiB) เปิดดู 9791 ครั้ง
DSC00075.JPG
DSC00075.JPG (151.34 KiB) เปิดดู 9780 ครั้ง
ict011
 
โพสต์: 22
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 ต.ค. 2009, 13:38

Re: ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก

โพสต์โดย ict011 เมื่อ 03 มี.ค. 2010, 14:38

..
แนบไฟล์
DSC00077.JPG
DSC00077.JPG (141.4 KiB) เปิดดู 9782 ครั้ง
ict011
 
โพสต์: 22
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 ต.ค. 2009, 13:38

Re: ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก

โพสต์โดย ict011 เมื่อ 03 มี.ค. 2010, 14:40

..
แนบไฟล์
DSC00082.JPG
DSC00082.JPG (140.36 KiB) เปิดดู 9788 ครั้ง
DSC00083.JPG
DSC00083.JPG (140.8 KiB) เปิดดู 9776 ครั้ง
ict011
 
โพสต์: 22
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 ต.ค. 2009, 13:38

Re: ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก

โพสต์โดย ict011 เมื่อ 03 มี.ค. 2010, 14:44

..
แนบไฟล์
DSC00092.JPG
DSC00092.JPG (154.15 KiB) เปิดดู 9769 ครั้ง
DSC00093.JPG
DSC00093.JPG (136.7 KiB) เปิดดู 9764 ครั้ง
ict011
 
โพสต์: 22
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 ต.ค. 2009, 13:38

Re: ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก

โพสต์โดย ict011 เมื่อ 03 มี.ค. 2010, 14:45

..
แนบไฟล์
DSC00094.JPG
DSC00094.JPG (140.68 KiB) เปิดดู 9760 ครั้ง
DSC00095.JPG
DSC00095.JPG (144.09 KiB) เปิดดู 9753 ครั้ง
DSC00097.JPG
DSC00097.JPG (148.08 KiB) เปิดดู 9759 ครั้ง
ict011
 
โพสต์: 22
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 ต.ค. 2009, 13:38

Re: ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก

โพสต์โดย ict011 เมื่อ 03 มี.ค. 2010, 14:47

..
แนบไฟล์
DSC00098.JPG
DSC00098.JPG (146.39 KiB) เปิดดู 9749 ครั้ง
DSC00100.JPG
DSC00100.JPG (142.69 KiB) เปิดดู 9746 ครั้ง
ict011
 
โพสต์: 22
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 ต.ค. 2009, 13:38

Re: ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก

โพสต์โดย ict011 เมื่อ 03 มี.ค. 2010, 14:49

..
แนบไฟล์
DSC00107.JPG
DSC00107.JPG (139.8 KiB) เปิดดู 9725 ครั้ง
DSC00108.JPG
DSC00108.JPG (146.79 KiB) เปิดดู 9739 ครั้ง
DSC00109.JPG
DSC00109.JPG (144.52 KiB) เปิดดู 9838 ครั้ง
ict011
 
โพสต์: 22
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 ต.ค. 2009, 13:38

Re: ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก

โพสต์โดย ict011 เมื่อ 03 มี.ค. 2010, 14:50

..
แนบไฟล์
DSC00110.JPG
DSC00110.JPG (141.3 KiB) เปิดดู 9854 ครั้ง
DSC00111.JPG
DSC00111.JPG (142.51 KiB) เปิดดู 9841 ครั้ง
DSC00113.JPG
DSC00113.JPG (152.54 KiB) เปิดดู 9838 ครั้ง
ict011
 
โพสต์: 22
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 ต.ค. 2009, 13:38

Re: ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก

โพสต์โดย ict011 เมื่อ 03 มี.ค. 2010, 14:57

..
แนบไฟล์
DSC00114.JPG
DSC00114.JPG (151.49 KiB) เปิดดู 9835 ครั้ง
DSC00115.JPG
DSC00115.JPG (139.51 KiB) เปิดดู 9841 ครั้ง
DSC00116.JPG
DSC00116.JPG (152.45 KiB) เปิดดู 9840 ครั้ง
ict011
 
โพสต์: 22
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 ต.ค. 2009, 13:38

Re: ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก

โพสต์โดย ict011 เมื่อ 03 มี.ค. 2010, 14:58

..
แนบไฟล์
DSC00117.JPG
DSC00117.JPG (144.46 KiB) เปิดดู 9832 ครั้ง
DSC00119.jpg
DSC00119.jpg (129.81 KiB) เปิดดู 9820 ครั้ง
DSC00122.JPG
DSC00122.JPG (146.83 KiB) เปิดดู 9831 ครั้ง
ict011
 
โพสต์: 22
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 ต.ค. 2009, 13:38

Re: ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก

โพสต์โดย ict011 เมื่อ 03 มี.ค. 2010, 15:00

..
แนบไฟล์
DSC00123.JPG
DSC00123.JPG (150.76 KiB) เปิดดู 9839 ครั้ง
DSC00124.JPG
DSC00124.JPG (152.36 KiB) เปิดดู 9828 ครั้ง
DSC00125.JPG
DSC00125.JPG (147.94 KiB) เปิดดู 9831 ครั้ง
ict011
 
โพสต์: 22
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 ต.ค. 2009, 13:38

Re: ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก

โพสต์โดย ict011 เมื่อ 03 มี.ค. 2010, 15:01

..
แนบไฟล์
DSC00127.JPG
DSC00127.JPG (152.01 KiB) เปิดดู 9813 ครั้ง
ict011
 
โพสต์: 22
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 ต.ค. 2009, 13:38

Re: ศึกษาดูงาน ณ รพ. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โพสต์โดย ict011 เมื่อ 03 มี.ค. 2010, 15:03

ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก
แนบไฟล์
DSC00136.JPG
DSC00136.JPG (143.92 KiB) เปิดดู 9916 ครั้ง
DSC00137.JPG
DSC00137.JPG (139.85 KiB) เปิดดู 9914 ครั้ง
DSC00138.JPG
DSC00138.JPG (143.29 KiB) เปิดดู 9917 ครั้ง
ict011
 
โพสต์: 22
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 ต.ค. 2009, 13:38

Re: ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก

โพสต์โดย ict011 เมื่อ 03 มี.ค. 2010, 15:13

..
แนบไฟล์
DSC00141.JPG
DSC00141.JPG (136.39 KiB) เปิดดู 9861 ครั้ง
ict011
 
โพสต์: 22
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 ต.ค. 2009, 13:38

Re: ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก

โพสต์โดย traw09 เมื่อ 08 มี.ค. 2010, 15:22

จากการศึกษาดูงาน HosXp งานหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก
1.ใบบันทึกคำสั่งแพทย์สามารถ scan จากหอผู้ป่วยในไปห้องจ่ายยาได้ซึ่งสามารถลดข้อผิดพลาดจากการอ่านจากสำเนาไม่ชัด
2.งานหอผู้ป่วยในสามารถส่งข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆได้ทั้งหมด ได้แก่ ห้องบัตร ทันตกรรม กายภาพ OPD ER
ห้องจ่ายยา OR สั่งLab/X-ray
3.การเรียงเวชระเบียนผู้ป่วย มีการเรียงเวชระเบียนแบบจำหน่าย

งานหอผู้ป่วยในของเรามีความคิดเห็นว่า
สมควรปรับปรุงเพื่อให้ใช้งานจากระบบHosXpได้มากที่สุด
กรุณาให้ข้อเสนอแนะไปที่กลุ่มการพยาบาลนะค่ะ
ภาพประจำตัวสมาชิก
traw09
 
โพสต์: 21
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 ก.ค. 2008, 14:57

ต่อไป

ย้อนกลับไปยัง ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron