เข้าสู่ระบบข้อความส่วนตัว2013

You are not logged in.

 
แบบฟอร์มเอกสารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

แบบฟอร์มเอกสารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เช่น แบบใบลาพักผ่อน แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ...

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

แบบขอรับค่าตอบแทน พ.ต.ส. ไฟล์ .pdf

แบบขอรับค่าตอบแทน พ.ต.ส. ไฟล์ .doc

form_แบบใบขอยกเลิกวันลา_2562_แก้ไข23072562

form_บันทึกขออนุญาตไปต่างประเทศ_word

form_บันทึกขออนุญาตไปต่างประเทศ

form_ใบลาป่วยลากิจลาคลอด_2562

form_ใบลาพักผ่อน_2562