เข้าสู่ระบบข้อความส่วนตัว2013

You are not logged in.

 
กระดานข่าวคุณภาพ

 

เรื่องผู้ส่งวันที่เวลา
  เอกสารคุณภาพ RiskRegister ph100224 เม.ย. 62   15:28
 RDU NEWS @Srisangworn  ph100610 พ.ค. 62   14:24
 RDU NEWS ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 และ 2  ph100627 ก.พ. 62   19:34
 ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานมหกรรมคุณภาพ รพ. ปี62...  ph100622 ก.พ. 62   22:35
 20th HA National Forum  opr00112 ธ.ค. 61   09:51
 บันทึกขอใช้ยาที่ไม่มีในรพ  ph201108 พ.ย. 61   10:06
 แบบฟอร์มยส5-2561 ขนาด A5  ph201131 ต.ค. 61   10:09
 แบบฟอร์มใบสั่งจ่ายยา cytotec  ph201131 ต.ค. 61   10:05
 แบบฟอร์มใบขอเบิกยาด่วน_ปรับปรุง...  ph201131 ต.ค. 61   10:02
 แบบฟอร์มเครื่องมือ DUE version 5  ph201131 ต.ค. 61   09:56
 แบบฟอร์มการสั่งใช้ยาAlbumin  ph201131 ต.ค. 61   09:52
 แบบฟอร์มรับรองยา NED  ph201130 ต.ค. 61   10:16
 แบบฟอร์มยามูลนิธิ  ph201130 ต.ค. 61   10:10
 แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา Epoetin59.pdf  ph201130 ต.ค. 61   10:04
 แบบฟอร์มการติดตามข้อบ่งใช้ของยา cefixime.pdf...  ph201130 ต.ค. 61   10:01
 แบบฟอร์ม DUR NED เบิกได้ 2561  ph201130 ต.ค. 61   09:57
 ใบสั่งอาหารทางหลอดเลือดดำสำหรับผู้ใหญ่...  ph201125 ต.ค. 61   10:21
 ใบสั่งอาหารทางหลอดเลือดดำสำหรับเด็ก...  ph201125 ต.ค. 61   10:18
 แบบฟอร์มงานผลิต แบบฟอร์มการสั่งใช้ยาเฉพาะราย...  ph201125 ต.ค. 61   10:11
 ..  ph201119 ต.ค. 61   16:14
 บันทึกยืมยาและเวชภัณฑ์2018.pdf  ph201119 ต.ค. 61   10:14
 แบบฟอร์มการส่งคืนยา.pdf  ph201119 ต.ค. 61   10:07
 แบบบันทึกเหตุการ์ปัญหาคุณภาพเวชภัณฑ์...  ph201119 ต.ค. 61   09:56
 แบบบันทึกปัญหาคุณภาพเวชภัณฑ์.pdf  ph201119 ต.ค. 61   09:36
 แบบฟอร์มงานคลัง  ph201119 ต.ค. 61   09:18
 แบบฟอร์มใบวย 3.pdf  ph201119 ต.ค. 61   09:10
 จุลสาร RDU NEWS @Srisangworn ฉบับที่ 9 ปีที่2...  ph100605 ก.ย. 61   14:46
 จุลสาร RDU NEWS @Srisangworn ฉบับที่ 7และ 8  ph100605 ก.ย. 61   14:00
 ถอดบทเรียน กายภาพบำบัดในผู้ป่วยปัสสาวะเล็ด...  reh01627 มิ.ย. 61   14:06
 งานสัปดาห์เภสัชกรรม 61  ph100618 มิ.ย. 61   14:03
 คู่มือการเก็บรักษาวัคซีนและแอนตี้ซีรั่ม...  ph103908 มิ.ย. 61   21:19
 แนวทางรักษาผู้ป่วยที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า รพ....  ph100602 มิ.ย. 61   18:00
 RDU NEWS @ Srisangworn  ph100602 มิ.ย. 61   17:36
 จุลสาร RDU NEWS @Srisangworn  ph100604 มี.ค. 61   12:22
 คุณภาพ คุณธรรม คุณค่า สู่ศรัทธาประชาชน...  icu02419 ก.พ. 61   13:16
 Antibiogram (July - December 2017)  lab01608 ก.พ. 61   15:16
 cefixime ใบขอใช้ยา  ph201102 ก.พ. 61   15:23
 เชิญส่งผลงานมหกรรมคุณภาพ รพ.  ph100615 ธ.ค. 60   12:20
 ขอเชิญร่วมส่งผลงานHA forum ครั้งที่19  mmw00524 พ.ย. 60   12:30
 เอกสารสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประ...  osm00517 พ.ย. 60   09:41
 RDU NEWS @Srisangworn...to be continue  ph100625 ส.ค. 60   09:43

 


 

กระดานข่าวล่าสุดทั้งหมด! / ไปกระดานข่าว!!